Athletes
Krzysztof Soszynski
6 years, 12 months ago Posted in: Athletes 0
Krzysztof Soszynski

Krzysztof ‘The Polish Experiment’ Sosznski is known for his amazing cardio program – KSOS System